Historia Zakładu Fotograficznego

Zakład zrzeszony w Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie

Rok założenia nieznany – około 1901 roku
do 1920 roku – Właściciel Karol Pęcherski
1920 – 1921 – Właściciel Marcelli Pęcherski
1921 – 1926 – Właściciel Bolesław Pęcherski
1926 – 1931 – Właściciel Józef Holas
1932 – 1969 – Zakład prowadzi Józef Sypniewski
1969 – 2010 – Wojciech Sypniewski z synami: Jackiem i Maciejem
2010 – Maciej i Jacek Sypniewscy

Miejsce działalności:
Do 1960 roku – ul. Armii Czerwonej 52. Przed wojną ul. 3 Maja 45. Obecnie ul. 3 Maja 23a

Funkcje i kwalifikacje:

Józef Sypniewski
1922 – 1924 – nauka u Bolesława Pęcherskiego
1924 – 1926 – pracownik u Bolesława Pęcherskiego
1955 – mistrz fotograficzny – członek Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie

Wojciech Sypniewski
1967 – 1969 – nauka zawodu – czeladnik
1975 – uzyskanie tytułu mistrza – członek Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie

Jacek Sypniewski
2001 – tytuł mistrza

Maciej Sypniewski
2001 – tytuł mistrza

Zakład szkoli uczniów w celu praktycznej nauki zawodu.